Nosaltres: INTOXICACIONS AGUDES GREUS PER MEDICAMENTS