Nosaltres: Aspectes generals de les urgències psiquiàtriques.