Nosaltres: DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT D'URGÈNCIA DE LES ALTERACIONS DEL METABOLISME HIDROCARBONAT