Nosaltres: PAUTA D'ACTUACIÓ EN EL POLITRAUMA PEDIÀTRIC