Nosaltres: Regulació de l'expressió gènica en la neurona.