Nosaltres: UNITAT 3. Avaluació dels processos de victimització