Nosaltres: Economia Espanyola: Alguns aspectes procedimentals