Nosaltres: Conceptes bàsics d'Inferència Estadística