Nosaltres: UNITAT 2. ASSISTÈNCIA I REPRESENTACIÓ DELS CONTRIBUENTS EN EL PROCEDIMENT D'INSPECCIÓ