Nosaltres: UNITAT 3. INFORMACIÓ I ASSISTÈNCIA DELS OBLIGATS TRIBUTARIS EN EL PROCEDIMENT DE RECAPTACIÓ