Nosaltres: AUTOCONSUM D'ELECTRICITAT: FONAMENTS I ESQUEMES