Nosaltres: Funcionament integrat de diferents sistemes