Nosaltres: LA FISIOTERÀPIA COM PROFESSIÓ SANITÀRIA