Nosaltres: INVESTIGACIÓ E INTERVENCIÓ EN TRASTORNS ALIMENTÀRIS