Nosaltres: Tecnologies Emergents en Enginyeria Mecànica