Nosaltres: Servei d'Experimentació Animal, Unitat d'Elx