Nosaltres: SALA DE PERSONAL D'INVESTIGACIÓ EN FORMACIÓ