Nosaltres: SÍNTESI I PREPARACIÓ DE MATERIALS SÒLIDS