Visitants: COMUNITATS I PAISATGES MARINS COM A ELEMENTS DE VALORACIÓ