Visitants: PAISATGES ANTROPITZATS I CORRECCIÓ D'IMPACTES AMBIENTALS