Visitants: AVALUACIÓ DE L'EFICÀCIA NORMATIVA I EL SEU COMPLIMENT