Visitants: ESTRATÈGIA I ESTRUCTURA ORGANITZATIVA: HABILITATS DE DIRECCIÓ