Visitants: Problemes publics i agenda governamental