Visitants: Conèixer i entendre les patologies més freqüents en la pràctica clínica de les malalties al·lèrgiques i sexologia. Paper del farmacèutic