Visitants: UNITAT DIDÀCTICA I. Estructura i funció de la pell i els seus annexos.