Visitants: FÀRMACS VASOACTIUS EN EL SUPORT VITAL AVANÇAT