Visitants: ACTUACIÓ DAVANT LESIONS PER AGENTS FÍSICS EXTERNS