Visitants: El currículum d'INFORMÀTICA en Formació Professional, i de Tecnologies de la Informació i Comunicació en Educació Secundària Obligatòria i Fromació Profesional.