Visitants: Reincidència: què és i com es mesura. Història i evolució de les eines de valoració i gestió del risc de violència. Eines de valoració del risc en població adulta: HCR-20