Visitants: Mercat i actius de Renda Variable. Funcionament del Mercat Continu Espanyol (S.I.B.I.).