Visitants: TEMA 1 MODELS D'ASSEGURAMENT DE LA PRESTACIÓ SANITÀRIA. GESTIÓ DIRECTA