Visitants: Molecular Nanospintronics (single-molecule devices; Computació quàntica amb qubits magnètics basats en molècules).