Visitants: Sociologia de l'alumnat: canvi social. Funció socialitzadora de l'escola..