Visitants: Recerca qualitativa i quantitativa. Participació i intervenció comunitària