Visitants: Metodologia per a la presa de decisions clíniques.