Visitants: Eficiència, eficàcia i eficiència de les intervencions terapèutiques