Visitants: UD3. OPERACIONS D'AMORTITZACIÓ DE CAPITAL