Visitants: Centrals Tèrmiques. Tipologia i principis de funcionament