Nosaltres: PERSONALITAT, AVALUACIÓ I TRACTAMENT PSICOLÒGIC