Nosaltres: BASES MÈDIC-QUIRÚRGIQUES DE LA VALORACIÓ DEL MAL CORPORAL