Nosaltres: ASPECTES LEGALS I SOCIALS DE LA BIOTECNOLOGIA