Nosaltres: EFECTIVITAT I EFICIÈNCIA EN SALUT PÚBLICA I SERVEIS ASSISTENCIALS. QUALITAT ASSISTENCIAL