Nosaltres: ESCRIPTURA I PUBLICACIÓ D'UN ARTICLE CIENTÍFIC