Nosaltres: HABILITATS TERAPÈUTIQUES I DE COMUNICACIÓ DEL PSICÒLEG GENERAL SANITARI