Nosaltres: APROXIMACIÓ AL CURRÍCULUM DE LES MATEMÀTIQUES