Nosaltres: NEOPLÀSIES ENDOCRINES, DEL PIT I DEL PÀNCREES