Nosaltres: MEMBRE NAT DEL CLAUSTRE - DELEGAT/DA GENERAL D'ESTUDIANTS