Nosaltres: III edició curs d'Anàlisi Multivariant de dades amb SPSS en l'àmbit de CC de la Salut