Nosaltres: FONAMENTS DE QUÍMICA GENERAL I INORGÀNICA