Nosaltres: Part I: Funcions d'una i diverses variables. Límits i continuitat